Informujemy, że dla Mieszkańców Gminy Zbrosławice odbędzie się spotkanie w Gminnej Bibliotece przy ul. Oświęcimskiej 2 w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 15:30. Spotkanie będzie poświęcone prezentacji informacji na temat różnych źródeł dofinansowania dostępnych dla mieszkańców, mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań związanych z energią odnawialną.

Główne tematy, które będą omawiane podczas spotkania, to:

  1. Charakterystyka źródeł dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła – programy, które oferują wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy chcą zastąpić stare i nieefektywne źródła ciepła nowoczesnymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska technologiami. Dzięki tym programom mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż pomp ciepła lub innych innowacyjnych systemów grzewczych.
  2. Termomodernizacja – informacje na temat programów, które wspierają modernizację budynków w celu poprawy ich izolacji termicznej. Dofinansowanie w tym zakresie pozwala na zmniejszenie strat ciepła związanych z nieszczelnościami budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania.
  3. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – omówienie programów zachęcających do montażu małych instalacji fotowoltaicznych, które pozwalają na wytwarzanie własnej energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu mieszkańcy mogą obniżyć swoje rachunki za prąd oraz korzystać z bardziej ekologicznego źródła energii.

Podczas spotkania, eksperci z zakresu efektywności energetycznej oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programy dofinansowania będą udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców i udzielać wskazówek dotyczących aplikowania o wsparcie finansowe. Będzie również możliwość uzyskania informacji na temat wymaganej dokumentacji oraz terminów składania wniosków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Zbrosławice do udziału w spotkaniu i zapoznania się z różnymi możliwościami dofinansowania, które mogą wesprzeć inwestycje w efektywność energetyczną i ochronę środowiska. Przyjdźcie, dowiedzcie się więcej i zdobądźcie wsparcie, które pozwoli uczynić Wasze domy bardziej ekologicznymi i oszczędnymi energetycznie.