informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 15:30 dla Mieszkańców Gminy Zbrosławice odbędzie się spotkanie w Gminnej Bibliotece przy ul. Oświęcimskiej 2 dotyczące informacji na temat: ,, charakterystyki źródeł dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej itp”. Programy min. :