OTWARCIE NABORU NA PROGRAM „PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE”

Edit: aktualne informacje o dotacji na rok 2024: https://www.eko.zbroslawice.pl/w-styczniu-2024-rozpocznie-sie-proces-skladania-wnioskow-na-szamba-oraz-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/

Regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy „Przydomowe Oczyszczalnie”. Mieszkańcy min. powiatów Tarnowskie Góry, Gliwice, Katowice, Chorzów, Lubliniec i Zabrze w województwie śląskim są zaproszeni do aplikowania. Program oferuje wsparcie finansowe na zakup oraz montaż przydomowych systemów oczyszczania ścieków, które charakteryzują się maksymalną przepustowością do 7,5 m3 na dobę.

Odbiorcami funduszy w ramach omawianego programu są indywidualni właściciele

Odbiorcami funduszy w ramach omawianego programu są indywidualni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości. W tej grupie znajdują się również osoby posiadające prawa do budynków mieszkalnych usytuowanych na gruntach użytkowanych wieczyście. Kluczowym kryterium jest lokalizacja tych nieruchomości w obrębie województwa śląskiego. Program adresowany jest do tych, którzy zamierzają zainstalować przydomowe systemy oczyszczania ścieków na swoich posesjach. Celem tej inicjatywy jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wdrażanie nowoczesnych i skutecznych metod oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy regionu śląskiego mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z przydomowymi oczyszczalniami, co przekłada się na wyższą jakość życia i lepszą ochronę środowiska w ich otoczeniu.

Środki Finansowe Programu „Przydomowa Oczyszczalnia”

Środki finansowe przeznaczone na Program „Przydomowa Oczyszczalnia” wynoszą 4 miliony złotych, co reprezentuje znaczną kwotę na wsparcie ekologicznych działań w regionie. W sytuacji, gdy część tych środków pozostanie niewykorzystana w danym roku kalendarzowym, nie są one tracone, lecz przenoszone na następny rok, co zapewnia ciągłość finansowania i umożliwia realizację długoterminowych projektów.

Program proponuje dotacje, które mogą pokrywać do 50% kosztów kwalifikowanych związanych z projektem. To istotne wsparcie, które może znacząco zmniejszyć obciążenie finansowe beneficjentów. Maksymalna wysokość dotacji na pojedyncze przedsięwzięcie to 8.000 zł. Oznacza to, że w przypadku większych projektów, beneficjenci będą zobowiązani do pokrycia reszty kosztów z własnych środków.

Takie podejście finansowe ma na celu zachęcenie mieszkańców do inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie. Jednocześnie, ustalenie maksymalnej kwoty dotacji na poziomie 8.000 zł pozwala na efektywne rozdzielanie funduszy programu, umożliwiając wsparcie większej liczby inicjatyw.

Rekrutacja do Programu „Przydomowa Oczyszczalnia”

Rekrutacja do Programu „Przydomowa Oczyszczalnia” odbywa się na zasadzie ciągłości, co umożliwia składanie wniosków bez przerwy od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku. W tym okresie beneficjenci mają szansę na zgłaszanie swoich projektów i ubieganie się o wsparcie finansowe.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że proces naboru może zostać zakończony lub zawieszony przed planowaną datą zakończenia, jeżeli liczba złożonych wniosków przewyższy dostępny budżet programu. W takiej sytuacji, decyzja o zamknięciu naboru będzie oparta na bieżącym wykorzystaniu środków finansowych. Dlatego zaleca się potencjalnym beneficjentom, aby składali swoje wnioski jak najszybciej, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z punktem 5.3. regulaminu naboru, mogą obowiązywać specyficzne warunki lub ograniczenia dotyczące procesu składania i oceny wniosków. Zaleca się zainteresowanym, aby dokładnie zapoznali się z regulaminem, aby w pełni zrozumieć wszystkie wymagania i warunki uczestnictwa w programie.

Ciągły tryb naboru wniosków zapewnia dużą elastyczność i dostępność programu, ale jednocześnie wymaga od kandydatów świadomości ograniczeń budżetowych i konieczności dokładnego zapoznania się z zasadami naboru.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stosowanie filtrów antyodorowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Stosowanie filtrów antyodorowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków ma kluczowe znaczenie zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i ochrony środowiska. Te urządzenia są zaprojektowane do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów, które mogą powstawać podczas procesu oczyszczania ścieków. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć ich stosowanie:

  1. Poprawa jakości życia: Filtry antyodorowe skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy, co bezpośrednio przekłada się na wyższy komfort życia mieszkańców. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych aromatów wokół domu i ogrodu, co jest szczególnie ważne w ciepłe, letnie dni.
  2. Ochrona środowiska: Neutralizacja zapachów oznacza, że procesy zachodzące w przydomowej oczyszczalni są bardziej zrównoważone i mniej uciążliwe dla otoczenia. Dzięki temu można lepiej dbać o lokalny ekosystem i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na florę i faunę.
  3. Zwiększenie efektywności oczyszczania: Niektóre filtry antyodorowe nie tylko neutralizują zapachy, ale również mogą poprawić ogólną efektywność procesu oczyszczania ścieków. Poprzez eliminację pewnych związków chemicznych, które mogą przeszkadzać w procesach biologicznych, filtry mogą przyczyniać się do bardziej efektywnego oczyszczania.
  4. Zachowanie wartości nieruchomości: Dom z dobrze działającą i nieemitującą nieprzyjemnych zapachów oczyszczalnią ścieków jest bardziej atrakcyjny na rynku nieruchomości. Potencjalni nabywcy są bardziej skłonni do zakupu nieruchomości, gdzie problem nieprzyjemnych zapachów został rozwiązany.
  5. Spełnianie wymogów prawnych: W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy wymagające, aby przydomowe oczyszczalnie ścieków nie emitowały do otoczenia szkodliwych lub uciążliwych substancji, w tym nieprzyjemnych zapachów. Stosowanie filtrów antyodorowych może pomóc w spełnieniu tych wymagań i uniknięciu potencjalnych sankcji.

W związku z tym, inwestycja w dobrej jakości filtry antyodorowe do przydomowej oczyszczalni ścieków jest rozsądnym krokiem, który przynosi korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego.