W Zbrosławicach, od 2 stycznia 2024 roku, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z nowego Programu budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Program ten, zainicjowany przez lokalne władze, ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz ochronę środowiska naturalnego.

Cel Programu

Program ma na celu wspieranie mieszkańców w modernizacji systemów odprowadzania ścieków. Przez udzielanie dotacji na budowę szczelnych zbiorników i przydomowych oczyszczalni, program ma przyczynić się do zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 4.000 zł brutto na budowę zbiornika bezodpływowego oraz 6.000 zł brutto na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Terminy i Procedury

Nabór wniosków rozpoczyna się 2 stycznia 2024 i trwa do 29 lutego 2024. Liczba beneficjentów będzie zależała od dostępnych środków finansowych gminy. Szacuje się, że w ramach programu możliwa będzie realizacja około 25 instalacji rocznie.

Jak Złożyć Wniosek?

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Zbrosławicach. Pracownicy wydziału udzielą informacji o szczegółach programu, procesie aplikacyjnym oraz wymaganej dokumentacji. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 32 666 44 02 oraz osobiste spotkania w urzędzie gminy.

Godziny Otwarcia Urzędu Gminy Zbrosławice

  • Poniedziałek: 7:00 – 15:00
  • Wtorek: 7:00 – 15:00
  • Środa: 7:00 – 17:00
  • Czwartek: 7:00 – 15:00
  • Piątek: 7:00 – 13:00

Dokumenty Wymagane w Deklaracji

Deklaracja przystąpienia do programu powinna zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, adres, telefon kontaktowy, informacje o nieruchomości, status nieruchomości, ilość osób mieszkających, deklarację finansową, świadomość obowiązków oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wymagane są również załączniki takie jak mapa ewidencyjna, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz kserokopie faktur.

Wniosek o Rozliczenie Dotacji Celowej

Do rozliczenia dotacji należy przedstawić dane właściciela, adres nieruchomości, informacje o umowie z gminą, rodzaj urządzenia, miejsce odprowadzania ścieków, dokumenty potwierdzające realizację zadania, kwotę wydatków oraz inne wymagane dokumenty.

Źródła Informacji

Dodatkowe informacje, w tym elektroniczne wersje dokumentów aplikacyjnych, można znaleźć na stronie internetowej Gminy Zbrosławice.

Pamiętaj o zamontowaniu filtru antyodorowego

Montaż filtrów antyodorowych w domowych systemach oczyszczania ścieków jest kluczowym elementem w procesie minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów, które są efektem oczyszczania ścieków. Obecność rozkładających się związków siarki, azotu i innych materiałów organicznych w ściekach często prowadzi do powstawania intensywnych zapachów. Użycie tych filtrów istotnie podnosi jakość powietrza w obszarze wokół oczyszczalni, co ma znaczący wpływ na komfort życia okolicznych mieszkańców. Filtry antyodorowe mają również znaczenie w ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery, co przyczynia się do ochrony środowiska. W niektórych rejonach, zgodnie z przepisami, wymagane jest stosowanie filtrów antyodorowych. Dostępne są różnorodne technologie filtracji, od prostych systemów z węglem aktywnym po bardziej zaawansowane rozwiązania biofiltracyjne, a wybór odpowiedniego modelu zależy od specyficznych potrzeb i warunków panujących w danej lokalizacji. Regularna konserwacja i wymiana filtrów jest niezbędna do zachowania ich efektywności.

Dodatkowo, należy podkreślić, że szeroki asortyment filtrów antyodorowych oferuje firma Navotech. W ich ofercie znajdują się nie tylko filtry antyodorowe, ale również klapy zwrotne, komory drenażowe, neutralizatory, oczyszczalnie wody i ścieków, osadniki, prefiltr basenowy oraz przepompownie. Pełną ofertę firmy Navotech można przeglądać na ich stronie internetowej.

Podsumowanie

Program ten jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy warunków sanitarnych i ochrony środowiska w Zbrosławicach. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości i dołączenia do inicjatywy, która przyczyni się do zwiększenia jakości życia oraz ochrony naszego wspólnego środowiska.

Źródło: Gmina Zbrosławice