Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Czyste Powietrze PLUS

Czyste Powietrze PLUS

Czyste Powietrze PLUS


CZYSTE POWIETRZE PLUS: Wyższe Dotacje i Pre-finansowanie dla Czystego Powietrza

Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze Plus” rozpoczyna się od 15 lipca 2022 r. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą poprawić jakość powietrza w swoich domach i zyskać dotację na prace modernizacyjne. Program oferuje atrakcyjne możliwości finansowania, dzięki którym inwestycje stają się bardziej dostępne dla beneficjentów.

Podstawowym założeniem programu jest prefinansowanie do 50% kosztów wszystkich planowanych prac. Jednakże, wypłata tego prefinansowania jest uzależniona od przesłania wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Program pozwala na zawarcie nawet trzech umów z wykonawcami w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

„Czyste Powietrze Plus” jest skierowane do beneficjentów części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze” i dostępne jest wyłącznie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Oczywiście, przyspieszona ścieżka oceny wniosków zapewnia szybkie rozpatrzenie zainteresowanych wniosków, które powinny być rozważone w ciągu 14 dni. Po zaakceptowaniu wniosku, beneficjent otrzyma transzę zaliczkową na konto wykonawcy, stanowiącą 50% wartości dotacji.

Wartości dotacji są zróżnicowane w zależności od rodzaju prac:

 1. Podwyższony poziom dotacji:
 2. Maksymalny poziom dotacji:
  • Wymiana źródła ciepła: 15 000 zł
  • Wentylacja mechaniczna: 25 000 zł
  • Termomodernizacja: 25 000 zł
  • Dokumentacja: 25 000 zł
 3. Najwyższy poziom dotacji:
  • Wymiana źródła ciepła: 69 000 zł
  • Wentylacja mechaniczna: 70 000 zł
  • Termomodernizacja: 70 000 zł
  • Dokumentacja: 70 000 zł
  • Fotowoltaika (dodatkowo): +9 000 zł

Warunkiem uzyskania wyższych kwot dotacji jest wybranie opcji prefinansowania. Aby to zrealizować, beneficjent musi przedstawić umowę z wykonawcą, na rachunek którego zostaną przelane środki z programu „Czyste Powietrze Plus”. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) dokonują przelewów bezpośrednio na rachunek wykonawcy, zgodnie z umową, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie składa się tradycyjnie w regionalnych WFOŚiGW, wykorzystując Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w wersji elektronicznej, jeśli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym. W przypadku braku podpisu elektronicznego, można wydrukować wniosek i dostarczyć go w formie papierowej. Formularz wniosku oraz lista banków współpracujących z programem „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach internetowych WFOŚiGW oraz na oficjalnej stronie programu.

Przypominamy, że każdy wnioskodawca musi spełnić określone warunki, m.in. przedstawić zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do zasiłku, oraz umowę z wykonawcą zgodnie z wymaganiami programu. Wniosek może zostać odrzucony, jeśli wnioskodawca nie spełni któregokolwiek kryterium, a od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie.

„Czyste Powietrze Plus” to doskonała inicjatywa, która umożliwia beneficjentom skuteczną walkę o lepszą jakość powietrza w swoich domach. Dzięki wyższym poziomom dotacji oraz możliwości prefinansowania, program staje się bardziej atrakcyjny dla osób planujących modernizację swojego mieszkania. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków i korzystania z dofinansowania, które pozwoli uczynić nasze domy bardziej ekologicznymi i przyjaznymi dla środowiska.

Exit mobile version