Od 2024 roku w województwie śląskim w Polsce zostanie wprowadzony zakaz stosowania kotłów bezklasowych, znanych jako „kopciuchy”. Te przestarzałe piece węglowe są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza i przyczyniają się do degradacji klimatu. W odpowiedzi na ten problem, sejmiki wojewódzkie podejmują uchwały antysmogowe, mające na celu poprawę jakości powietrza i ochronę zdrowia publicznego.

Co się zmienia od stycznia 2024?

Od stycznia 2024 roku w siedmiu województwach Polski, w tym śląskim, zostanie wprowadzony zakaz używania kotłów bezklasowych. Zakaz obejmuje również inne województwa, z różnymi stopniami restrykcji w zależności od regionu. Lokalne uchwały antysmogowe mogą wprowadzać jeszcze bardziej rygorystyczne zasady.

Jakie są alternatywy dla kopciuchów?

Alternatywy dla przestarzałych kotłów obejmują:

  • Kocioł na pelety
  • Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny lub płynny
  • Pompa ciepła
  • Ogrzewanie elektryczne
  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej
  • Termomodernizacja budynku
Rodzaj ogrzewaniaOpisUwagiDodatkowe wymagania
Kocioł na peletySpełniają wymogi ekoprojektu (ecodesign), charakteryzują się wysoką sprawnością i niską emisyjnością.Cena peletu znacząco wzrosła, obecnie przekracza 2000 zł/tonę.Wymaga frezowania komina i montażu wkładu kominowego.
Kocioł kondensacyjny na gaz ziemnyIdealny dla domów w pobliżu sieci gazowej. Charakteryzuje się bezobsługowością i możliwością zdalnego sterowania.Cena gazu znacząco wzrosła, jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.Wymaga frezowania komina i montażu wkładu kominowego.
Kocioł kondensacyjny na gaz płynnyWymaga zakupu lub dzierżawy zbiornika na gaz płynny.Cena gazu płynnego również wzrosła, obecnie wynosi około 3,3 zł/l. Koszty są wyższe przy dzierżawie zbiornika.Wymaga frezowania komina i montażu wkładu kominowego.
Pompa ciepłaWysokotemperaturowa pompa ciepła może współpracować z tradycyjnymi grzejnikami.Efektywność może być niższa w sezonowym użyciu, co wpływa na koszty eksploatacji. Zalecana jest wcześniejsza termomodernizacja budynku.Nie wymaga frezowania komina ani montażu wkładu kominowego.
Ogrzewanie elektryczneCharakteryzuje się niższymi kosztami instalacji w porównaniu do innych systemów ogrzewania.Rosnące ceny energii elektrycznej mogą zwiększać koszty eksploatacji. Warto rozważyć instalację fotowoltaiczną.Nie wymaga frezowania komina ani montażu wkładu kominowego.
Podłączenie do sieci ciepłowniczejOpcja dla domów znajdujących się w obszarach z dostępem do miejskiej sieci ciepłowniczej.Zależne od lokalizacji i dostępności sieci ciepłowniczej.Niewymagane jest frezowanie komina ani montaż wkładu kominowego.
TermomordernizacjaObejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację mechanicznej wentylacji z rekuperacją.Zalecana jako pierwszy krok przed wyborem nowego systemu grzewczego, zmniejsza straty ciepła i pozwala na zakup urządzenia o mniejszej mocy.Nie dotyczy bezpośrednio wymiany kotła, ale jest zalecana przed jego wymianą.
Podstawowe informacje o dostępnych alternatywach dla starych kotłów węglowych i drewnianych

Jak zdobyć fundusze na wymianę przestarzałego kotła?

Dostępne są różne programy dofinansowania:

Oto przedstawienie informacji w formie tabeli:

Program/InicjatywaOpisZastosowanie w wymianie starych piecówMaksymalna kwota dofinansowania
Program „Czyste Powietrze”Rządowa inicjatywa oferująca wsparcie finansowe na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i prace termomodernizacyjne.Wymiana starych pieców na nowoczesne, prace termomodernizacyjne.Do 69 tys. zł
Inicjatywa „Stop Smog”Skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych na terenach objętych uchwałami antysmogowymi, realizowana przez gminy.Wymiana lub likwidacja starych źródeł ciepła, termomodernizacja.Średni koszt do 53 tys. zł
Lokalne programy dofinansowaniaOferowane przez władze wojewódzkie, gminne lub miejskie na wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych.Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych.Zależy od programu
Ulga termomodernizacyjnaUlga podatkowa dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.Wsparcie w formie ulgi podatkowej na termomodernizację, w tym wymianę starych pieców.Limit odliczeń do 53 tys. zł
Podstawowe informacje o dostępnych programach i inicjatywach wspierających wymianę starych pieców

Kary za używanie starych pieców

Właściciele, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, mogą zostać obciążeni karą w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Mandaty mogą być nakładane przez policję, inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz straże gminne.

Podsumowanie

Wprowadzenie zakazu stosowania kotłów bezklasowych w województwie śląskim jest ważnym krokiem w walce ze smogiem i poprawą jakości powietrza. Dzięki dostępnym programom dofinansowania, mieszkańcy mają możliwość wymiany starych pieców na nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze, co przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego i ochrony środowiska.