Osoby, które zamierzają zastąpić pokrycie dachowe wykonane z eternitu w bieżącym roku, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja na odnowienie dachu w 2023 r. może osiągnąć wartość aż 20 000 zł. Z tej formy pomocy mogą skorzystać posiadacze nieruchomości, w szczególności osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Skąd pochodzą przeznaczone na ten cel fundusze? Czy istnieje możliwość ich odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Na te oraz inne palące kwestie odpowiadamy w poniższym tekście.

Dla kogo subwencja na wymianę dachu?

Subwencja na odnowienie dachu w 2023 roku przeznaczona dla gospodarzy rolnych – skąd bierze się finansowe wsparcie i jakie są jego kwoty? Program państwowy mający na celu eliminację azbestu z terytorium Polski na lata 2009-2032 przewiduje m.in. demontaż i neutralizację materiałów zawierających eternit na obszarze całego państwa. W ramach tej inicjatywy nawiązano współpracę z licznymi instytucjami, zarówno na poziomie powiatowym, jak i gminnym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do połowy listopada 2022 r. oczekiwała na zgłoszenia od posiadaczy nieruchomości z dachami eternitowymi, chcących skorzystać z dopłat do wymiany dachu w nadchodzącym roku.

Jakie są konkretne kwoty wsparcia na odnowienie dachu? Za demontaż azbestu z dachu, właściciel nieruchomości ma szansę otrzymać do 20 000 zł. Stała kwota wsparcia wynosi 40 zł za każdy metr kwadratowy pokrycia dachowego, przy czym maksymalna powierzchnia kwalifikująca się do wsparcia to 500 m2. Warto podkreślić, że podlegający utylizacji dach nie musi być częścią jednego budynku rolniczego. Można przeprowadzić prace modernizacyjne, na przykład, w kurniku, chlewni czy stodole o łącznej powierzchni 700 m2. W takiej sytuacji kwota wsparcia nie przekroczy 20 000 zł. Ważne jest, aby pamiętać, że subwencja na odnowienie dachu dotyczy jedynie obiektów związanych z produkcją rolną, a nie budynków mieszkalnych, warsztatów samochodowych czy garaży przeznaczonych na pojazdy osobowe.

Odnowienie dachu wykonanego z eternitu – kto kwalifikuje się do otrzymania wsparcia finansowego? Głównym celem dotacji jest wsparcie rolników, albowiem to właśnie oni są posiadaczami obiektów służących do produkcji rolniczej, które są pokryte dachem z eternitu. Wszystkie składniki pokrycia dachowego zawierające azbest muszą zostać poddane procesowi utylizacji. Zamiennik dla starego dachu powinien być wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Zadaniem właściciela nieruchomości jest przeprowadzenie prac demontażowych, które są finansowane z własnych środków. Kluczowe jest, aby elementy dachu przeznaczone do utylizacji zostały odpowiednio przygotowane. Należy je ułożyć w uporządkowany sposób, a następnie zabezpieczyć folią. Po takim przygotowaniu powinny zostać przemieszczone w pobliże wejścia na teren posesji, skąd zostaną przetransportowane na miejsce przeznaczone do składowania odpadów niebezpiecznych. Organizacją transportu i późniejszym procesem utylizacji płyt eternitowych zobowiązana jest gmina.

Dofinansowanie do wymiany dachu 2023 / 2024

Aktualne informacje na temat dofinansowania do wymiany dachu na lata 2023/2024:

Dofinansowanie do wymiany dachu z azbestem w 2023 / 2024 roku

  • Ogłoszenie programu: Minister rolnictwa Robert Telus ogłosił nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachu z azbestem.
  • Wysokość dofinansowania: Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 40 zł za 1 mkw. pokrycia dachowego, limitowane do 500 mkw. Maksymalna kwota wsparcia to 20 tys. zł.
  • Całkowita kwota przeznaczona na dopłaty: 250 milionów zł.
  • Termin naboru wniosków: Wnioski można składać między 15 grudnia 2023 a 12 stycznia 2024 roku.
  • Sposób składania wniosków: Za pośrednictwem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych.
  • Warunek uczestnictwa: Pomoc dotyczy tylko tych rolników, którzy nie skorzystali z dofinansowania w I naborze.
  • Zmiany w nowym naborze: Wprowadzono korzystne zmiany dla rolników, m.in. możliwość wymiany pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich, zmniejszenie liczby załączników do wniosku, wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku z 7 do 14 dni, oraz bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców.

Uwagi

  • Poprzedni nabór: W I naborze za usunięcie azbestu z dachu rolnik mógł otrzymać do 20 tys. zł. Wtedy wnioski złożyło ok. 47 tys. rolników na łączną kwotę prawie 600 mln zł.
  • Wypłaty z naboru 2022: Do lipca 2022 wypłacono ok. 6 mln zaliczek, co stanowiło 1% budżetu programu.

Źródło

/ wymiana dachu z eternitu dofinansowanie 2023 / Informacje pochodzą z artykułu na stronie Tygodnik Rolniczy.

Ulga na wymianę dachu a ulga na termomodernizację

Warto podkreślić, że zastąpienie dachu z eternitu może stanowić podstawę do skorzystania z bonusu termomodernizacyjnego. W takim kontekście wydatki związane z montażem nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z zakupem materiałów można uwzględnić jako wydatki kwalifikowalne. Zniżka w podatku dochodowym jest dostępna jedynie w sytuacji, gdy zastąpienie dachu z materiału azbestowego przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania odnawianego obiektu na energię. W rzeczywistości oznacza to, że musimy pamiętać o izolacji nowego dachowego.
Izolacja dachu polega na zastosowaniu odpowiednich materiałów i technologii, aby zapewnić ochronę budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, utratą ciepła oraz hałasem.

Słowem podsumowania

W 2023 roku właściciele nieruchomości z dachami eternitowymi, jednak tylko rolnicy, mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach programu prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Celem tej inicjatywy jest eliminacja azbestu z terytorium Polski. Wsparcie może wynieść nawet 20 000 zł, przy czym stała kwota wsparcia to 40 zł/m2, a maksymalna powierzchnia kwalifikująca się do wsparcia to 500 m2. Dotacja dotyczy głównie obiektów związanych z produkcją rolną.

Właściciele muszą samodzielnie przeprowadzić prace demontażowe, a następnie odpowiednio przygotować i zabezpieczyć materiały do utylizacji. Gmina odpowiada za transport i proces utylizacji.

Dodatkowo, wymiana dachu z eternitu może uprawniać do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, pod warunkiem, że nowy dach przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania budynku na energię. Kluczowym elementem jest tu odpowiednia izolacja dachu, która chroni budynek przed utratą ciepła, warunkami atmosferycznymi i hałasem.