Pamiętajmy, że dzięki odpowiedniej segregacji odpadów odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy materiały, chroniąc tym samym nasze środowisko.

Wiele przedmiotów codziennego użytku pochodzi właśnie z odzysku – bluzy polarowe, papier toaletowy czy zeszyty. Na załączonej infografice Ministerstwa Klimatu i Środowiska (kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl) przedstawiamy Państwu kilka faktów.

segregacja odpadów Zbrosławice
segregacja odpadów Zbrosławice

Recykling to proces przetwarzania odpadów i zużytych materiałów na nowe produkty lub surowce, które mogą być ponownie wykorzystane. Istnieje wiele powodów, dlaczego warto poddawać materiały recyklingowi:

 1. Ochrona środowiska: Recykling pomaga zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci i spalarnie. Składowiska śmieci mogą powodować zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych oraz emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, wpływając negatywnie na środowisko.
 2. Oszczędność zasobów naturalnych: Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, takich jak papier, szkło, metal czy plastik. Dzięki temu zużywane są mniejsze ilości surowców naturalnych, co chroni środowisko i ogranicza wydobycie.
 3. Redukcja emisji CO2: Produkcja produktów z recyklingu wymaga zazwyczaj mniejszej ilości energii w porównaniu z produkcją z surowców pierwotnych. Oznacza to mniejszą emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem.
 4. Poprawa jakości powietrza: Unikanie spalania odpadów, szczególnie plastików, zmniejsza emisję substancji toksycznych i szkodliwych pyłów do powietrza, co wpływa na poprawę jakości powietrza i zdrowia ludzi.
 5. Tworzenie miejsc pracy: Przemysł recyklingu generuje miejsca pracy na różnych etapach procesu, od zbierania odpadów po sortowanie i przetwarzanie. Jest to korzystne dla lokalnych społeczności i gospodarki.
 6. Zachowanie przestrzeni: Recykling zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci, co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych przestrzeni miejskich.
 7. Zachęcanie do odpowiedzialności: Recykling promuje świadomość ekologiczną w społeczeństwie i zachęca do odpowiedzialnego postępowania wobec środowiska.
 8. Poprawa cyklu życia produktu: Recykling pozwala przedłużyć cykl życia produktów, co zmniejsza potrzebę ciągłego produkowania nowych rzeczy i przyczynia się do bardziej zrównoważonej konsumpcji.

Podsumowując, recykling to kluczowy element walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony środowiska. Warto poddawać materiały recyklingowi, aby ograniczyć negatywny wpływ ludzkiej działalności na planetę i przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzenia kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Nieruchomością niezamieszkałą jest między innymi budynek użyteczności publicznej, placówka oświatowa, lokal handlowy, gastronomiczny, biurowy, zakład rzemieślniczy, zakład usługowy, zakład produkcyjny, targowisko oraz cmentarz.

Właściciele wymienionych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór tych odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zbrosławice. Wykaz takich podmiotów znajduje się na stronie www.zbroslawice.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Umowa zawierająca przedsiębiorcę odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz pozostałe odpady zmieszane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Należy pamiętać, że brak umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi karą grzywny.

Co do jakiego worka na odpady segregowane?

Segregacja śmieci jest ważnym działaniem mającym na celu ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie surowców wtórnych. Poniżej przedstawiam pełniejszą listę kolorów worków i pojemników oraz odpadów, które do nich należy wrzucać lub nie:

 1. Niebieski (papier):
  • Należy wrzucać: czyste opakowania papierowe, tekturę, kartony, gazety, książki, papier biurowy.
  • Nie należy wrzucać: paragonów sklepowych, zatłuszczonych, mokrych papierów, papieru foliowanego bądź woskowanego, opakowań papierowych z zawartością żywności, kartonów po mleku czy napojach.
 2. Żółty (tworzywa sztuczne i metal):
  • Należy wrzucać: zgniecione puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, czyste kanistry plastikowe, czyste torebki foliowe, plastikowe opakowania po jogurtach, koszyczki po owocach, kartony po napojach i mleku, zakrętki plastikowe i metalowe, opakowania aluminiowe i stalowe (puszki, foremki, folia aluminiowa).
  • Nie należy wrzucać: zabrudzonych, mokrych toreb foliowych, opakowań po lekach, olejach technicznych, smarach, płynach chłodniczych, nawozach, środkach ochrony roślin, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych i styropianu, sprzętu AGD, świetlówek, opakowań z zawartością żywności, jednorazowych pieluch i środków higieny osobistej.
 3. Zielony (szkło):
  • Należy wrzucać: szklane butelki po napojach i żywności bez zakrętek, kapsli, kokard metalowych oraz szklane słoiki bez zakrętek, zacisków, uszczelek gumowych, szklane opakowania po kosmetykach.
  • Nie należy wrzucać: naczyń żaroodpornych, talerzy, szklanek, porcelany, fajansu, ceramiki, żarówek, świetlówek, szkła okiennego, samochodowego, luster, szklanych opakowań medycznych i chemicznych, termometrów rtęciowych.
 4. Brązowy (odpady BIO):
  • Należy wrzucać: odpady kuchenne (z wyłączeniem mięsa, nabiału i tłuszczów), obierzyny z owoców i warzyw, zepsute owoce i jarzyny, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki produktów spożywczych i potraw (bez mięsa, kości oraz tłuszczów), odpady ogrodowe (skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie).
  • Nie należy wrzucać: mięsa i jego przetworów (wędlin, pasztetów itp.), sera, jogurtu, kefiru, mleka, kości, nieświeżego masła czy też tłuszczu zdjętego z potraw.

Korzystając z odpowiednich worków i pojemników oraz przestrzegając zasad segregacji, możemy efektywnie przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz zwiększenia możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.