Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił aktualizacje zasad dotyczących uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od 1 kwietnia 2024 roku, zmienione wymogi będą dotyczyć nie tylko pomp ciepła, ale także innych źródeł ogrzewania, w tym pieców na drewno i pellet. Aby zakwalifikować się do dofinansowania, konieczne będzie spełnienie nowych kryteriów i zakup urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), dostępnej na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. Te zmiany mają na celu ochronę beneficjentów i gwarancję, że wsparcie finansowe zostanie przyznane tylko na urządzenia o wysokiej jakości. Planowane jest także wprowadzenie wymogu wyboru kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet wyłącznie z listy ZUM. Pełny harmonogram zmian oraz szczegółowe informacje o zasadach dotyczących pomp ciepła i pieców zostaną opublikowane w styczniu 2024 roku.

Dodatkowe wymagania w stosunku do pomp ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o wprowadzeniu nowych wymogów w odpowiedzi na niepokojące praktyki związane ze sprzedażą pomp ciepła na polskim rynku, które nie spełniają deklarowanych parametrów. W wyniku współpracy z przedstawicielami branży pomp ciepła oraz stroną społeczną, NFOŚiGW postanowił zaktualizować zasady programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowe kryteria, uwzględniające okres przejściowy, mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. Ta decyzja ma na celu zwiększenie transparentności i wiarygodności programu dofinansowań, zapewniając, że wsparcie trafi na produkty spełniające określone standardy jakościowe.

Aktualizacje zasad dotyczących uzyskiwania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” będą teraz obejmować nie tylko pompy ciepła, ale również piece na drewno i pellet. Celem tych zmian jest ochrona beneficjentów i zapewnienie, że wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Kluczowym elementem tych zmian jest wpisanie pomp ciepła na „uszczelnioną” listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), gdzie dofinansowanie będą mogły otrzymać tylko te urządzenia, które znajdą się na tej liście. Podobne zasady zostaną zastosowane dla wyboru kotła zgazowującego drewno i kotła na pellet drzewny. Jednakże, w przypadku tych urządzeń ogrzewających, nie przewiduje się zmiany wymogów samego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, lecz jedynie wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie z listy ZUM.

Terminy związane ze zmianami w dotacji

Kluczowe daty dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” w kontekście uzyskania dotacji na pompy ciepła zostały ustalone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

  • Ogłoszenie zmian w programie dotyczących pomp ciepła zaplanowano na styczeń 2024 roku.
  • Nowe warunki dotyczące uzyskiwania dotacji na pompy ciepła wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku, kończąc tym samym okres przejściowy, w którym zakup i montaż pomp ciepła był możliwy na dotychczasowych zasadach.

Te daty są istotne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na zakup i instalację pomp ciepła, jako że określają terminy wprowadzenia nowych zasad i wymogów programu.

Najwięcej zmian dotyczy pomp ciepła

Planowane zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła obejmują kilka kluczowych aspektów:

  1. Kwalifikacja do Dofinansowania: NFOŚiGW będzie dofinansowywał tylko te pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych w UE lub EFTA. Wyniki badań muszą być zgodne z danymi zawartymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej urządzenia.
  2. Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM): Dofinansowanie będą mogły otrzymać wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę ZUM, dostępną na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
  3. Wymagania Dokumentacyjne: Wszystkie pompy ciepła obecnie znajdujące się na liście ZUM będą musiały uzupełnić dokumentację o raport z przeprowadzonych badań. Raport może być sporządzony w języku obcym, pod warunkiem dostarczenia skróconej wersji w języku polskim.
  4. Weryfikacja przez IOŚ-PIB: W okresie przejściowym do 1 kwietnia 2024 r., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy będzie weryfikował zgodność pomp ciepła na liście ZUM z nowymi wymogami programu.
  5. Zasady Weryfikacji Typoszeregu: W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, istnieją konkretne zasady dotyczące ilości wymaganych raportów z badań w zależności od liczby podtypów w typoszeregu.

Podsumowując, te zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i jakości pomp ciepła kwalifikujących się do dofinansowania, zapewniając, że spełniają one określone standardy jakościowe.