Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Powiadomienie o przekroczenia poziomy ozonu

przekroczenie ozonu Zbrosławice

przekroczenie ozonu Zbrosławice

Informujemy iż w związku z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.

Prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem w załączeniu.

Exit mobile version