Od 15 lipca 2022 r. można złożyć kompleksowy wniosek w formie elektronicznej w programie Czyste Powietrze Plus.
Dotyczy tylko nowych wniosków
Różnicą w stosunku do dotychczasowych zasad jest:

  • możliwość uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. kwoty objętej programem
Czyste Powietrze plus Zbrosławice
Czyste Powietrze plus Zbrosławice
Program Czyste Powietrze plus Zbrosławice
Program Czyste Powietrze plus Zbrosławice

Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze Plus”

Oznacza to że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. kwoty objętej programem, a po zakończeniu inwestycji drugą część kwoty, jaka była przeznaczona na zadanie realizowane w ramach programu.
Czyli np. na najwyższym stopniu dofinansowania w ramach prefinansowania będzie można otrzymać przed wykonaniem inwestycji nawet 40 000zł.


Warunkiem wypłaty do 50% dotacji wcześniej będzie :

  • wypełniony wniosek i przekazany do wojewódzkiego funduszu środowiska i gospodarki wodnej (Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć trzeba będzie też wydrukować formularz, podpisać ręcznie i wysłać pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, złożyć go osobiście w wfośigw lub w gminie, która ma podpisaną umowę o współpracę z Narodowym Funduszem).
  • załączenie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac do wniosku o dofinansowanie(w ramach realizowanej inwestycji możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami). Umowy będzie można dołączyć od razu przy składaniu wniosku lub później przy uzupełnieniu wniosku, ale będzie na to tylko 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. Prefinansowanie nie trafi też bezpośrednio do właściciela domu jednorodzinnego lecz na konto wykonawcy inwestycji.

Według zapowiedzi resortu klimatu i środowiska rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Potem w ciągu kolejnych dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, część zaliczkowa (do 50 proc. dotacji) zostanie przekazana do wykonawcy prac termomodernizacyjnych.
Po zakończeniu całej inwestycji właściciel remontowanego domu będzie musiał złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta na rzecz wykonawcy.
Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia przez beneficjenta kompletnych i prawidłowych dokumentów.